AI, Een krachtig hulpmiddel, maar menselijke filmmakers blijven onmisbaar

Sinds de stormachtige ontwikkeling van artificial intelligence (AI) het afgelopen jaar zie je dat AI heeft zijn weg gevonden naar verschillende creatieve domeinen, waaronder de film- en videoindustrie. Hoewel AI de mogelijkheid heeft om films te genereren en te regisseren, zullen menselijke filmmakers nog  een onvervangbare rol blijven spelen.

Menselijke ervaringen

Menselijke filmmakers zijn in staat om diepgaande emoties en menselijke ervaringen vast te leggen op het witte doek. Wij hebben de gave om complexe gevoelens te begrijpen en over te brengen, waardoor kijkers een diepere connectie kunnen ervaren. Film is geen techniek. Het zijn emotionele reizen. Menselijke filmmakers kunnen putten uit hun eigen levenservaringen en persoonlijke emoties om verhalen te vertellen die resoneren met het publiek op een manier die AI simpelweg niet kan repliceren.

Interpretatie

Een belangrijk aspect van films is de mogelijkheid voor interpretatie en subtiliteit. Menselijke filmmakers kunnen met behulp van subtiele hints, symboliek en complexe personages diepte en gelaagdheid creëren. Ze kunnen thema’s en onderliggende betekenissen overbrengen die een dieper begrip vereisen en ruimte laten voor persoonlijke interpretatie. AI mist het begrip van context en de gevoeligheid om subtiele details en nuances in storytelling te verwerken. Voor het overbrengen van heel feitelijke informatie zou AI wel eens het leeuwendeel van het werk van filmmakers kunnen overnemen. Maar wil je het publiek raken met een verhaal of boodschap dan kunnen menselijke filmmakers dat het best.

Films hebben de kracht om maatschappelijk en culturele kwesties aan de kaak te stellen en en dialogen te openen over onderwerpen die hen bezig houden. Filmmakers doen dat altijd vanuit hun eigen betrokkenheid of overtuiging. AI heeft alleen ervaring met de overtuiging van anderen.

AI kan weliswaar data analyseren en trends herkennen, maar het mist het diepgaande begrip van sociale dynamiek en de context die nodig is om werkelijk relevante films te maken. Het is een handige assistent die kan helpen met het maken van films maar ik zie AI voorlopig nog niet op de stoel van een filmmaker zitten.

Claire Slingerland, filmmaker van vlees en bloed bij Blits Motion Video